Hội Người cao tuổi xã Thượng Lâm phát huy vai trò tuổi cao gương sáng

Thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, những năm qua, hội viên Người cao tuổi trên địa bàn xã Thượng Lâm luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, hoạt động xã hội, và trở thành những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Nhờ còn sức khỏe và để tham gia giúp con cháu phát triển kinh tế gia đình, sau khi về nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước từ năm 2005, bà Kim Thị Tuyên năm nay gần 70 tuổi ở thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm đã chủ động tìm tòi, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và lứa tuổi bản thân. Theo đó, mô hình mà bà Tuyên lựa chọn là chăn nuôi gà thịt, gà lấy trứng thả vườn, lợn đen và trồng rau sạch. Sau nhiều năm kiên trì, duy trì thực hiện, đến nay mô hình kinh tế của bà Tuyên đã phát huy hiệu quả với trên 100 con gà ,mỗi lứa nuôi từ 5 con lợn trở lên, rau sạch được trồng quanh năm theo mùa trên diện tích vài trăm mét vuông.

Mô hình chăn nuôi gà thả vườn của bà Kim Thị Tuyên, thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm đang phát huy hiệu quả

Trên địa bàn xã Thượng Lâm hiện có 697 người cao tuổi, trong đó có 623 người tham gia tổ chức Hội Người cao tuổi. Những năm qua, Hội Người cao tuổi xã đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng”. Thông qua phong trào, nhiều hội viên người cao tuổi có sức khỏe, điều kiện đã tích cực tham gia phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, hoàn cảnh gia đình để làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, góp phần xây dựng quê hương. Điển hình trong đó có hội viên Chẩu Văn Vọ ở thôn Nà Tông với mô hình chăn nuôi gia cầm, Hỏa Văn Định ở thôn Bản Chợ với mô hình trồng cây ăn quả theo hướng an toàn sinh học… Cùng với phát triển kinh tế, Hội người cao tuổi xã Thượng Lâm tích cực phát huy vai trò tuyên truyền sâu rộng đến từng hội viên, gia đình và Nhân dân gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, tham gia khuyên dạy con cháu hoặc phụ giúp những việc nhỏ trong gia đình để các con yên tâm công tác, lao động sản xuất... Ngoài ra, trong các kỳ đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, người cao tuổi luôn tích cực vận động con cháu, người thân tham gia một cách có trách nhiệm... Trong các hội nghị tiếp xúc cử tri, cán bộ, hội viên Người cao tuổi phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, thiết thực, cụ thể xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội. 

Còn sức khỏe các cụ người cao tuổi ở xã Thượng Lâm không chi tích cực phát triển kinh tế, mà còn tham gia làm những việc nhỏ trong gia đình, trở thành tấm gương tiêu biểu cho con cháu học tập noi theo

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Người cao tuổi xã Thượng Lâm tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe, vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, nhất là các trường hợp người cao tuổi đơn thân, khó khăn. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, nhằm góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã đề ra.

Theo lambinh.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục