Hội Người cao tuổi xã Thượng Lâm phát huy vai trò tuổi cao gương sáng

Thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, những năm qua, hội viên Người cao tuổi trên địa bàn xã Thượng Lâm luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, hoạt động xã hội, và trở thành những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.