Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đã chủ trì tổ chức hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại trực tiếp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn xã.

Nhằm duy trì và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trong 02 ngày, 09 và 10/5/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đã chủ trì tổ chức hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại trực tiếp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn xã.

Đại biểu dự hội nghị tại thôn Bản Bó

  Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại tại 03 thôn (Bản Bó, Bản Chợ và thôn Cốc Phát), đã có 25 ý kiến, kiến nghị, đề nghị chính đáng của nhân dân trao đổi, đối thoại trực tiếp liên quan đến các lĩnh vực như: Quản lý đất đai, xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất thôn Bản Bó, thôn Cốc Phát; mức đóng thuế và phí đối với những hộ kinh doanh đảm bảo hợp lý, tránh thất thu ngân sách; trật tự giao thông lấn chiếm hè đường bán hàng tại thôn Bản Chợ thực hiện chưa nghiêm; người dân thực hiện duy trì các phần việc xây dựng nông thôn mới nâng cao chưa đều; triển khai chính sách thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; cần có các biện pháp xử lý vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải…  Các ý kiến đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trao đổi, đối thoại làm rõ, tiếp thu và chuyển cấp trên xem xét giải quyết, qua đó tạo được sự đồng thuận, phấn khởi trong nhân dân.

  Nhân dân các thôn được tiếp xúc, đối thoại đã ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị đối thoại này để người dân gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, sớm được giải quyết, tránh nảy sinh vấn đề phức tạp, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
  Việc tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là dịp để người dân tham gia, đóng góp ý kiến tới cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của cấp ủy, chính quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, từ đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Nguyễn Khánh Toàn

Tin cùng chuyên mục